Japon 2010

Photos prises lors de mon voyage au Japon fin avril/début mai 2010.

01_Sendagi 02_VersUeno 03_VersUeno 04_Ueno 05_NamiyokeInariJinja 07_Hamarikyukoen 08_Hamarikyukoen 09_Ginza 10_YasukuniJinja 11_YasukuniJinja 12_Senso-ji 14_TsukijiMarket 15_NikkoRyokan 16_YayoiMatsuri 17_Nikko 18_Rinno-ji 20_Nikko 22_Toshogu-do 23_Toshogu-do 24_Taiyuuin 25_Taiyuuin 26_Chuzenji-jo 29_Chuzenji-jo 30_Onsen 31_Sakura 32_Matsumoto 33_Matsumoto-cho 34_Kanazawa-cho 35_Kanazawa 36_Kenrokuen 37_Tanuki 38_TempleSandales 39_Kyoto 40_Ryoanji 41_Kaiseki 42_Nijo 43_Kinkaku-ji 44_Sanzengen-ji 45_Sanzengen-ji 46_Sanzengen-ji 47_Ginkaku-ji 48_Kyoto 49_Geisha 50_Kyoto 51_KyotoEchangeur 52_Todai-ji 53_Todai-ji 54_Nara 55_Mariage 56_Materiel 58_Fuji-san 59_Izu 60_TokyoTower 61_TokyoTower 62_Tokyo 63_Tokyo 64_Akihabara 65_Groenland